Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18608
Title: Функціональний стан рівноваги дітей 10 років із депривацією зору
Authors: Буховець, Божена Олегівна
Bukhovets, Bozhena Olegivna
Підгірний, Олег Валерійович
Pidhirnyi, Oleh Valeriiovych
Keywords: діти
рівновага
депривація зору
порушення координації рухів
Issue Date: 2023
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Буховець Б. О. Функціональний стан рівноваги дітей 10 років із депривацією зору / Б. О. Буховець, О. В. Підгірний // Olympicus : науковий журнал. – 2023. – № 3. – С. 28-33.
Abstract: У статті представлені дані дослідження функціонального стану рівноваги дітей 10 років із депривацією зору. У дітей із депривацією зору, за даними сучасних наукових досліджень, спостерігається тенденція до збільшення проявів порушення координації рухів та наявність патологічних рухових моделей та стереотипів, що супроводжуються і труднощами візуального орієнтування у просторі. Мета роботи – аналіз стану функціональної рівноваги дітей 10 років із депривацією зору. У науковому дослідженні взяли участь 14 дітей 10 років із депривацією зору різного ступеня прояву. Дослідження проводилось на базі НРЦ «Зоресвіт» м. Одеси. Для реалізації поставленої мети дослідження були застосовані такі методи: теоретичні (аналіз наукової й методичної літератури, теоретичний аналіз та узагальнення, системний аналіз), педагогічні (експеримент, тестування), математичні. Для виявлення порушень балансу під час функціональної діяльності та планування необхідних розвивальних заходів для розвитку рівноваги та рухливості досліджуваних було використано шкалу балансу Берга. Результати, отримані за шкалою, порівнювалися з тестовими нормами, що дало можливість виявити рівень функціонального стану рівноваги дітей 10 років із депривацією зору. Дослідження загальних особливостей фізичного розвитку дітей реалізовувалось з використанням первинних методів математичної обробки: для опису стану рівноваги застосовано методи оцінки центральної тенденції (середнього арифметичного значення, моди розподілу) та варіативності розподілу (стандартного відхилення, квартилів розподілу). Вторинні методи математичної статистики: для підготовки даних до застосування статистичних процедур, зокрема для вибору адекватних статистичних критеріїв використано процедуру перевірки результатів дослідження на нормальність за допомогою критеріїв узгодженості Колмогорова–Смирнова з виправленням Лілієфорса та Шапіро–Уїлка. Статистичне опрацювання результатів дослідження відбувалося за допомогою використання програмного забезпечення IBM SPSS Statistics 21, графічний матеріал підготований у пакеті Microsoft Excel. Результати. Результати дослідження показали, що значення загального показника балансу розташовані в діапазоні від 44 до 51 балу із середнім значенням у точці 48,2 бала та стандартним відхиленням – 2,29 бала (48,2±2,29), а отже, у досліджуваній виборці є такі, хто має порушення балансу у разі функціональної діяльності (7,14%) та потребують певних розвивальних заходів, які забезпечують рівновагу. Висновки. Більшість досліджуваних здатні підтримувати рівновагу. Найкращим чином це стосується випадків стояння, сидіння, ходьби на місці, усаджування та переміщення з незначною допомогою рук. Лише дехто має певний ризик падіння у таких випадках. Найгіршим чином ці діти були спроможні стояти на одній нозі та виконувати стійку на двох ногах, одна попереду іншої.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18608
Appears in Collections:2023

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bukhovets.pdf438.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.