Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1834
Title: Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання
Authors: Окорокова, Віра Вікторівна
Окорокова, Вера Викторовна
Okorokova, Vira Viktorivna
Keywords: соціальна реальність
соціокультурні трансформації
форми моделювання
посмодернізаційні парадигми
социальная реальность
социокультурная трансформация
формы моделирования
посмодернизационная парадигма
social reality
socio-cultural transformations
forms of modeling
modernization paradigms
Issue Date: 2018
Publisher: типографія "ВМВ"
Citation: Окорокова В. В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання : монографія; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» / В. В. Окорокова. — Одеса: ВМВ, 2018. — 288 с.
Abstract: У монографії розглядається моделювання образу нової соціальної реальності в межах постмодернізаційної парадигми. Обґрунтовано використання поняття образу нової соціальної реальності в сучасній філософії, надано його визначення та розглянуто формування в умовах сучасних соціокультурних трансформацій. На основі гносеологічного аналізу було виявлено домінування віртуального моделювання у сфері конструювання образу нової соціальної реальності. Експліковано його онтологічні засади та висвітлено форми моделювання. Дослідження адресоване фахівцям у галузі соціальної філософії, філософії історії, соціології, філософської антропології, студентам і аспірантам гуманітарного профілю, а також всім, кого цікавлять проблеми моделювання соціальної реальності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1834
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
В. В. Окорокова - Монография.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.