Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17926
Title: Кобзарське та бандурне мистецтво як предмет наукового дослідження: історичні та сучасні аспекти
Authors: Gorozhankina, Oksana Yuriivna
Горожанкина, Оксана Юрьевна
Горожанкіна, Оксана Юріївна
Keywords: кобзарське мистецтво
бандурне мистецтво
виконавство
українська музична культура
наукові дослідження
Issue Date: 2020
Citation: Горожанкіна О. Ю. Кобзарське та бандурне мистецтво як предмет наукового дослідження: історичні та сучасні аспекти. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 28, том 5, 2020 с. 50-57
Abstract: Стаття присвячена проблемам розвитку кобзарського та бандурного мистецтва в історичному та сучасних аспектах. Автором зазначено, що актуальність дослідження полягає в тому, щосьогодні у складні для історії нашої країни часи важливим у процесі її розбудови є спрямування зусиль всього культурного суспільства на збереження і поширення кращих національних культурних надбань, вивчення українського народного мистецтва, в якому значна роль належить кобзарському та бандурному мистецтву. Вивчення майбутніми вчителями мистецьких дисциплін теоретичних засад кобзарсько-бандурного мистецтва має особливе значення, оскільки є ефективним засобом формування національної свідомості особистості, сприяє вихованню почуття патріотизму, є ефективним шляхом залучення сучасної молоді до вивчення національної історії та культури. У статті проаналізовано етапи становлення бандурного мистецтва і виконавства, які науковцями частіш за все розглядаються у поєднанні із проблемами кобзарського мистецтва; висвітлено наукові підходи до понять «кобзарство» і «бандурництво», що є унікальними феноменами української культури і важливою складовою частиною процесу формування духовної культури сучасної молоді. Зазначено, що «кобзарство» розглядається вченими як окреме явище української культури, в якому втілено духовно-філософські, мистецькі та практичні надбання народних парарелігійних співців – кобзарів, лірників і стихівничих, а зміст поняття «бандурництво» визначається як унікальне явище культури України, що передбачає гру на бандурі з характерними для цього ознаками. Встановлено, що бандурництво з історичного погляду можна розглядати не тільки як мистецтво співогри, а як феномен, за яким виконавець мав відповідати духовним, моральним і світоглядним вимогам, що накладало певні стереотипи на сприйняття бандурного мистецтва. Автором проаналізовано сучасні наукові дослідження проблем кобзарського та бандурного мистецтва, що дає змогу дійти висновку: інтерес до вивчення кобзарського табандурного мистецтва та виконавства протягом тривалого часу не вгасає, а навпаки, привертає увагу дедалі більшої кількості науковців, оскільки кобзарське та бандурне мистецтво є невід’ємною частиною української національної культури, підґрунтям моральності українців та однією з форм суспільного мислення.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17926
Appears in Collections:Кафедра музично – інструментальної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorozhankina.pdf349.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.