Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1791
Title: Звіт про науково-дослідну роботу «Теоретико-методичні основи формування методичної компетентності у навчанні математики та інформатики в системі неперервної освіти вчителя» (заключний)
Authors: Скворцова, Світлана Олексіївна
Скворцова, Светлана Алексеевна
Skvortsova, Svitlana Oleksiivna
Койчева, Тетяна Іванівна
Койчева, Татьяна Ивановна
Koycheva, Tetyana Ivanivna
Keywords: науково-дослідна діяльність
звіт
методична компетентність
навчання математики та інформатики
неперервна освіта
освіта вчителя
научно-исследовательская деятельность
отчет
методическая компетентность
обучение математики и информатики
непрерывное образование
образование учителя
naukovo-doslіdna dіyalnіsta
zvіt
methodical competence
learning mathematics and informaticsl
continuous education
osvit vchite
Issue Date: 2018
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Звіт про науково-дослідну роботу «Теоретико-методичні основи формування методичної компетентності у навчанні математики та інформатики в системі неперервної освіти вчителя» (заключний) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» ; Факультет початкового навчання, кафедра математики і методики її навчання. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. – 178 с.
Abstract: Аналіз численних публікацій, присвячених якості освіти у світі, свідчить про те, що шкільна освіта потребує реформування і впровадження інноваційних освітніх систем і підходів до навчання. Метою підготовки вчителя в педагогічному закладі вищої освіти є формування у нього професійної компетентності, одним зі складників якої є методична компетентність учителя. Об’єкт дослідження – процес методичної підготовки майбутніх учителів в вищих педагогічних навчальних закладах та під час підвищення кваліфікації. Предмет дослідження – модель формування методичної компетентності майбутніх учителів у галузі викладання математики та інформатики. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі формування методичної компетентності майбутніх учителів до навчання математики та інформатики. Анализ многочисленных публикаций, посвященных качеству образования в мире, свидетельствует о том, что школьное образование нуждается в реформировании и внедрении инновационных образовательных систем и подходов к обучению. Целью подготовки учителя в педагогическом учреждении высшего образования является формирование профессиональной компетентности, одной из составляющих которой является методическая компетентность учителя. Объект исследования - процесс методической подготовки будущих учителей в высших педагогических учебных заведениях при повышении квалификации. Предмет исследования - модель формирования методологии и компетентности будущих учителей в отрасли математики и информатики. Цель исследования - в теоретическом, экспериментальном и модернизированном модельном методологическом обеспечении компетентности в вопросах математики и информатики.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1791
Appears in Collections:Кафедра математики і методики її навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Звіт каф.мет.мат..pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.