Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17196
Title: Формування компетентності безпечної життєдіяльності підростаючого покоління
Authors: Савчук, Олена Петрівна
Savchuk, Olena Petrivna
Keywords: безпечна життєдіяльність
педагогічна освіта
підготовки майбутніх учителів
компетентність безпечної життєдіяльності
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Citation: Савчук О. П. Формування компетентності безпечної життєдіяльності підростаючого покоління / О. П. Савчук //Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції / За ред. В. В. Заморова, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – С. 159-165.
Abstract: Педагогічна освіта є фундаментом системи освіти в цілому. Провідна роль у вирішенні зазначеної проблеми належить учителю, який усвідомлює необхідність цілеспрямованої діяльності щодо збереження життя й зміцнення здоров'я своїх учнів, спроможний ефективно сприяти формуванню безпечної компетентності підростаючого покоління. Система підготовки майбутніх учителів до формування компетентності безпечної життєдіяльності утворена трьома взаємопов’язаними компонентами: мотиваційний, змістовний, результативний.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17196
Appears in Collections:Кафедра технологічної і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savchuk Olena Petrivna.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.