Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17175
Title: Педагогічні умови оптимізації особистісного становлення школярів молодшого шкільного віку у процесі занять естрадним співом
Authors: Мамикіна, Олена Адольфівна
Mamykina, Olena
Мамыкина, Елена Адольфовна
Keywords: учні молодших класів
естрадний спів
особистісний розвиток
педагогічні умови
junior school students
pop singing.
personal development
pedagogical conditions
Issue Date: 2016
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Мамикіна О. А. Педагогічні умови оптимізації особистісного становлення школярів молодшого шкільного віку у процесі занять естрадним співом / Наука і освіта. - 2016. - №1. - С. 77-82.
Abstract: У статті обґрунтовано педагогічні умови особистісного розвитку школярів молодших класів в умовах їх на вчання естрадного співу: залучення учнів до занять на основі ідей ампліфікації, врахування вікових особливостей та інтересів дітей, збагачення їхнього художньо-творчого досвіду; критичний добір репертуару; встановлення зміс тових зв’язків із родиною. Схарактеризовано методику естрадно-вокальних занять, побудовану на застосуванні рухово-ритмових вправ, рольових ігор, ансамблевому музикуванні, творчих завданнях на розвиток артистизму й сценічної культури. Обґрунтовано критерії добору репертуару: відповідність віковим особливостям сприйняття учнів; художня цінність музичного і поетичного тексту; різноманітність емоційних станів і образів, які розкриваються в піснях. Визначено подальші перспективи вдосконалення методики, спрямовані на зняття перенапруги і тривожності у дітей, збереження їх природності і щирості в умовах сценічно-співочої діяльності. pedagogical conditions pedagogical conditions.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17175
Appears in Collections:Кафедра теорії музики і вокалу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NiO_2016_1_17.pdf245.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.