Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1709
Title: Розробка обгрунтування комплексів фізичних вправ для дітей зі зниженим зором, які можуть бути використані в загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладах : метод. рекомендації
Authors: Пісарук Віктор Вітальйович
Писарук Виктор Витальевич
Pisaruk Viktor Vitaliyovych
Keywords: рухова активність
фізичне навантаження
діти з вадами зору
корекційна освіта
лікувальна фізкультура
корекційна робота
двигательная активность
физическая нагрузка
дети с проблемами зрения
корреционное образование
лечебная физкультура
коррекционная работа
motor activity
physical activity
children with visual impairments
correctional education
medical physical education
correctional work
Issue Date: 2010
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Пісарук, В. В. Розробка обгрунтування комплексів фізичних вправ для дітей зі зниженим зором, які можуть бути використані в загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладах : метод. рекомендації / В. В. Пісарук, М. Неледва // Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Ін-т ФК та реабілітації ; Каф. гімнастики. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010. – 49 с.
Abstract: Програма з лікувальної фізкультури (ЛФК) для дітей зі зниженим зором відноситься до програм обов’язкових предметів корекційного блоку Типових навчальних планів і є доповненням до програми з фізичної культури для цього типу навчальних закладів. Програма розрахована на дітей спеціальних медичних груп, фізичний розвиток яких потребує спеціальної уваги та корекції. У програмі представлено комплекс фізичних вправ та специфічних завдань, спрямованих на подолання відхилень у фізичному розвитку і руховій підготовленості дітей, викликаних порушеннями зору різної етіології. Программа по лечебной физкультуре (ЛФК) для детей с пониженным зрением относится к программам обязательных предметов коррекционного блока Типовых учебных планов и является дополнением к программе по физической культуре для этого типа учебных заведений. Программа рассчитана на детей специальных медицинских групп, физическое развитие которых требует специального внимания и коррекции. В программе представлен комплекс физических упражнений и специфических задач, направленных на преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной подготовленности детей, вызванных нарушениями зрения различной этиологии.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1709
Appears in Collections:Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розробка обгрунтування.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.