Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17021
Title: Втілення інноваційного доробку педагогічної науки у практику підготовки вчителя музичного мистецтва
Authors: Кьон, Наталя Георгіївна
Koehn, Natalya Georgiivna
Ян Сяохан
Yang Xiaohang
Keywords: підготовка вчителя музичного мистецтва
світовий простір
музично-освітня система
інноваційна діяльність
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Кьон Н. Г. Втілення інноваційного доробку педагогічної науки у практику підготовки вчителя музичного мистецтва / Н. Г. Кьон, Ян Сяохан // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 р.) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 307-309.
Abstract: Досягнення цілісності та узгодженості цих різнорідних за психологічною основою форм інноваційно-творчої діяльності потребує цілеспрямованого вдосконалення дискурсивного мислення, творчої інтуїції, збагачення художньо-образних, асоціативних уявлень студентів, а звідси – й застосування широкого комплексу методів, які забезпечать удосконалення інноваційної компетентності та особистісних властивостей студентів, що закладають базу успішної інноваційно- педагогічної діяльності майбутнього вчителя музики. У їх числі – методики інтерактивного, проблемно-пошукового характеру, розробка творчо- методичних проектів, включення студентів у спонтанно-театралізовані ігри, тренінги на вдосконалення навичок емоційно-вольової саморегуляції, самонавювання, самопідтримки, їх включення в систематичну концертно-просвітницьку діяльність. Застосування цих завдань дозволяє вдосконалювати у студентів здатність до креативно-інтелектуальної, науково-методичної діяльності, спроможність творчо експериментувати, переконливо презентувати свої здобутки, впроваджувати їх у виконавську та педагогічну практику.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17021
Appears in Collections:Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koehn Natalya Georgiivna.pdf9.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.