Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17007
Title: Професійне самовизначення особистості вчителя музики
Authors: Ашихміна, Наталія Віталіївна
Ashykhmina, Nataliia Vitaliivna
Левицька, Ірина Миколаївна
Levitska, Iryna Mykolayivna
Keywords: професійне самовизначення
самовизначення особистості
майбутній вчитель музики
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Ашихміна Н. В. Професійне самовизначення особистості вчителя музики / Н. В. Ашихміна, І. М. Левицька // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 р.) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 294-295.
Abstract: У сучасному освітньому просторі майбутньому вчителю музики «знайти себе» вкрай непросто. Економічні реалії диктують беззаперечні вимоги і пріоритети до представників даної галузі. Поліфонічність підготовки студентів мистецько-педагогічних вишів детермінує певні утруднення щодо їх професійного самовизначення: чим ширше діапазон вибору, тим психологічно складніше надати перевагу одній професійній галузі. Крім того, професійне самовизначення зумовлює одночасно і самообмеження, яке супроводжується відмовою від багатьох інших видів діяльності. Саме тому для майбутнього вчителя музики так складно зробити відповідальний і, в певному сенсі, самообмежений вибір однієї сфери діяльності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17007
Appears in Collections:Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ashykhmina Nataliia Vitaliivna.pdf9.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.