Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1674
Title: Історія правових та політичних вчень
Other Titles: Історія правових та політичних вчень: (для студ. спец. "Історія") : (за вимогами кредит.-модул. системи) : прогр. навч. курсу / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; Іст.-філол. ф-т, Каф. всесв. історії ; розроб. Н. М. Бакланова. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010 . – 18 с.
Authors: Бакланова, Наталія Михайлівна
Бакланова, Наталья Михайловна
Baklanova, Nataliia Mykhailivna
Keywords: правові вчення
программа з правознавства
політичні вчення
правові відносини
державно-правова система
правовые учения
программа по правоведению
политические учения
правовые отношения
государственно-правовая система
legal studies
jurisprudence program
political doctrines
legal studies
state-legal system
Issue Date: 2010
Abstract: Історико-теоретичний курс “Історія правових та політичних вчень” читається студентам І1-го курсу для спеціальної підготовки вчителя історії та права на історичному відділенні історико-філологічного факультету. Концептуальною та методологічною основою курсу є “Історія державних та правових відносин” – розгляд державно-правової підоснови історичних знань, різних ступінів державної свідомості та правових відносин, зміни, які мали місце в уявленнях людей про стародавні системи держави та права. Предметом курсу є поняття про державу та державний устрій; поняття про правовий устрій, як регулятор взаємовідносин людини в середині соціума, розвитку правових та політичних вчень за часів виникнення держави як явища на Давньому Сході до наших часів. Историко-теоретический курс "История правовых и политических учений" читается студентам II-го курса для специальной подготовки учителя истории и права на историческом отделении историко-филологического факультета. Концептуальной и методологической основой курса является "История государственных и правовых отношений" - рассмотрение государственно-правовой подоплеки исторических знаний, различных ступеней государственного сознания и правовых отношений, изменения, которые имели место в представлениях людей о древней системе государства и права. Предметом курса является понятие о государстве и государственном строе; понятие о правовом строе, как регуляторе взаимоотношений человека внутри социума, развития правовых и политических учений во времена возникновения государства как явления на Древнем Востоке до наших дней.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1674
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Програма навч. курсу вчення.pdf512.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.