Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16666
Title: Людиноцентричні педагогічні технології в контексті формування економічної культури особистості
Authors: Реброва, Ганна Олександрівна
Rebrova, Ganna Oleksandrivna
Реброва, Анна Александровна
Keywords: людиноцентричні педагогічні технології
економічна культура особистості
саморозвоток
самовдосконалення
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Реброва Г. О. Людиноцентричні педагогічні технології в контексті формування економічної культури особистості / Г. О. Реброва // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 р.) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 102-103.
Abstract: Економічна культура особистості поняття достатньо широке, що умовлено не однозначністю економічних відносин людини у суспільстві. Отже, економічна культура охоплює не лише фінансові, економіко-виробничі відносини у суспільстві, але й людські. Компетентністний підхід, що актуалізований сьогодні у зв’язку зі світовою практикою оцінки кваліфікації фахівців, насправді охоплює не лише фахову сферу особистості, але й її суспільно-інтегральні властивості, адаптаційні можливості діяти в різноманітних галузях та суспільних відносинах у цілому. До того ж, комунікативна парадигма, що визначена у ХХІ столітті як домінуюча, знов таки акцентує увагу на людині як об’єкті різноманітних відносин, як інформаційних, так і економічних, як виробничих, так і духовних, як міжособистісних, так і внутрішньо-рефлексивних. Усе зазначене зумовило активний пошук людиноцентричних технологій у педагогіці, які сприяють вирішенню складних завдань становлення особистості фахівця, здатного оптимально ефективно діяти у суперечливих та мінливих умовах сьогодення.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16666
Appears in Collections:Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rebrova Ganna Oleksandrivna.pdf9.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.