Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16652
Title: Наукова діяльність викладачів як передумова підвищення конкурентоспроможності ВНЗ
Authors: Койчева, Тетяна Іванівна
Койчева, Татьяна Ивановна
Koycheva, Tetyana Ivanivna
Keywords: глобалізація
конкурентоспроможність ВНЗ
інтелектуальний потенціал
тенденції розвитку університетів
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Койчева Т. І. Наукова діяльність викладачів як передумова підвищення конкурентоспроможності ВНЗ / Т. І. Койчева // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 р.) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 67-68.
Abstract: В умовах глобалізації та розвитку міжнародних зв’язків і співпраці система вищої освіти, що забезпечує підготовку фахівців, визнана найважливішим чинником прогресу суспільства. У Законі України «Про вищу освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стандартах і рекомендаціях щодо гарантії якості вищої освіти в європейському просторі наголошено, що запорукою успішного виконання місії вищої освіти є її якість. На цьому тлі неухильно зростає конкуренція між вишами за студентів, найкращих викладачів, гранти на фінансування тощо. Конкурентоспроможність ВНЗ у сучасних умовах забезпечується ефективними технологіями підготовки сучасних фахівців, їх постійним оновленням і вдосконаленням через створення й упровадження інновацій, здатних сприяти випередженню окремих вишів відповідно до потреб суспільної практики й розвитку наукового знання. Сферою, що об’єднує зусилля викладачів вищих навчальних закладів у створенні таких інновацій і впровадженні їх у практику підготовки фахівців у системі вищої освіти, є наукова діяльність. Натомість аналіз її змісту і результатів свідчать про її незначний внесок в інноваційний розвиток вищої освіти загалом і конкретних вищих навчальних закладів зокрема.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16652
Appears in Collections:Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koycheva Tetyana Ivanivna.pdf9.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.