Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16502
Title: Презентизм історичних подій у сучасному суспільстві
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Keywords: презентизм подій
сучасне суспільство
подія
історична реальність
Issue Date: 2023
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Аньхойський університет фінансів та економіки
Citation: Добролюбська Ю. А. Презентизм історичних подій у сучасному суспільстві Ю. А. Добролюбська // Південноукраїнські наукові студії : Програма та матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю [«Південноукраїнські наукові студії»], (Одеса, 14-15 грудня, 2022 р.) / наук. ред. та уклад. О. Б. Петінова. – Одеса, 2023. – С. 118-122.
Abstract: Переосмислення драматичних подій недавнього минулого та залучення істориків як експертів та свідків звинувачення ставило перед ними найскладнішу не лише наукову – дати об'єктивну картину історичного контексту, а й моральну проблему – від інтерпретації контексту залежали вироки. Відмова істориків виступати в ролі суддів багато в чому ініціювала європейських політиків удосконалити антифашистське законодавство через ухвалення меморіальних законів. Вже ці приклади наголошують на проблемі істини в історії: що вважати історичним фактом, що таке історична подія і як ми повинні до неї ставитися? Власне, під подіями зазвичай розуміють зміни, що спостерігаються, які мають сенс для спостерігача. Подія – це таке явище, що виділяється з пасивної монотонності буття (не є елементом повтору), не може бути непоміченим і називається власним ім'ям. Міркувати про минуле, наділяючи подію реальністю, ми починаємо, коли «те, що трапилося», може бути представлене, пережите, наділене дистанцією. Тому неминуче історична істина скасовується під впливом додаткових, уявних логік факту. Звідси історична реальність – не те, що «насправді» сталося, а те, що сприймається як те, що сталося. Образ історичної дійсності дробиться, розпадається на дрібні компоненти. Нові засоби пропаганди – фотографія, кіно та телебачення – змінили наше роз.уміння історії. Це нові засоби уявлення, постановки та пред'явлення образу історичної реальності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16502
Appears in Collections:Південноукраїнські наукові студії (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrolyubska Yulia Andriivna.pdf307.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.