Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1642
Title: Загальна психологія: довідник-конспект
Authors: Велитченко, Леонід Кирилович
Велитченко, Леонид Кириллович
Velytchenko, Leonid Kyrylovych
Keywords: загальна психологія
довідник
психологічні методики
психологічні поняття
психологічний тест
общая психология
справочник
психологическая методика
психологические понятия
психологические тест
general psychology
reference book
psychological methods
psychological notions
psychological tests
Issue Date: 2008
Abstract: Довідник-конспект автора-укладача Л. К. Велитченка містить поняття, які у своїй сукупності створюють зміст вузівського курсу "Загальна психологія", а також відповідні практичні методики навчальних посібників, які містять системи психологічних понять і призначені для студентів вузів різних спеціальностей. Включені поняття, які визначають зміст учбових програм із загальної, вікової і педагогічної психології. Довідник-конспект адресується викладачам, аспірантам, студентам педагогічних і психологічних спеціальностей. Посібник доповнено психологічними методиками, які не тільки ілюструють психічні явища, але і достатньо придатні для майбутньої практичної роботи. Набір психологічних методик, що додаються до довідника-конспекта, використовується на практичних заняттях для ілюстрації і конкретизації окремих психічних явищ, що відносяться до відповідної теми. Справочник-конспект автора-составителя Л. К. Велитченко содержит понятия, которые в своей совокупности создают содержание вузовского курса "Общая психология", а также соответствующие практическим методикам учебных пособий, содержащие системы психологических понятий и предназначены для студентов вузов различных специальностей. Включенные понятия определяют содержание учебных программ по общей, возрастной и педагогической психологии. Справочник-конспект адресуется преподавателям, аспирантам, студентам педагогических и психологических специальностей. Учебник дополнен психологическими методиками, которые не только иллюстрируют те или иные психические явления, но и достаточно пригодны для будущей практической работы. Набор психологических методик, которые приведены в справочнике, используются на практических занятиях для иллюстрации и конкретизации отдельных психических явлений, относящихся к соответствующей теме.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1642
ISBN: 966-8835-45-2
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики практичної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Довідник. Велитченко.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.