Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1639
Title: Психологія особистості: навч. посібник : тексти і методики
Authors: Велитченко, Леонід Кирилович
Велитченко, Леонид Кириллович
Velytchenko, Leonid Kyrylovych
Keywords: психологія особистості
тест Г. Шмішека
теорія особистості
психологічні методики
психодіагностика особистості
психология личности
тест Г. Шмишека
теорія личности
психологические методики
психологическая диагностика личности
psychology of personality
G. Smyshek's test
personality theory
psychological methods
psychodiagnostics of personality
Issue Date: 2008
Publisher: Букаєв Вадим Вікторович
Citation: Психологія особистості: навч. посібник : тексти і методики / уклад. : Л. К. Велитченко, О. М. Цільмак ; Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2008 . – 212 с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу „Психологія особистості” для вищих навчальних закладів освіти МОН України. У ньому висвітлюється категорійно-понятійний апарат теорій особистості, теоретичні погляди на структуру особистості, складові структури особистості тощо; надані методики психодіагностики особистості. Навчальний посібник призначений для студентів юридичних та психологічних факультетів, курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України, викладачів, практичних працівників правоохоронних органів. Матеріал посібника складається з довідкових текстів, наукових статей авторів, що стосуються різних аспектів психології особистості, а також із спеціально відібраних психодіагностичних методик. Окремі теоретичні положення довідкових текстів або тексти у цілому можуть бути використані викладачами та студентами у процесі лекції як основа обговорення, деталізації, конкретизації, формування самостійних узагальнень. Особлива увага приділяється динамічним аспектам особистості, які визначають її активність у житті та діяльності (методика діагностики мотивації успіху Т. Елерса), ставлення до оточуючої дійсності, особливості її поведінки, визначення механізмів психологічного захисту. Проблема акцентуйованих особистостей представлена тестом Г. Шмішека. Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса "Психология личности" для высших учебных заведений МОН Украины. В нем освещается категориально-понятийный аппарат теории личности, теоретические взгляды на структуру личности, составляющие структуры личности и т. д.; представлены методики психодиагностики личности. Учебное пособие предназначено для студентов юридических и психологических факультетов, курсантов высших учебных заведений системы МВД Украины, преподавателей, практических работников правоохранительных органов. Материал пособия состоит из справочных текстов, научных статей авторов, касающихся различных аспектов психологии личности, а также из специально отобранных психодиагностических методик. Отдельные теоретические положения справочных текстов или тексты в целом могут быть использованы преподавателями и студентами в процессе лекции как основа для обсуждения, детализации, конкретизации, формирование самостоятельных обобщений. Особое внимание уделяется динамическим аспектам личности, которые определяют ее активность в жизни и деятельности (методика диагностики мотивации успеха Т. Элерса), отношение к окружающей действительности, особенности его поведения, определение механизмов психологической защиты. Проблема акцентуированных личностей представлена тестом Г. Шмишека.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1639
ISBN: 978-966-2070-24-8
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики практичної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Велитченко.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.