Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16291
Title: Вплив рухливих ігор на процеси всебічного розвитку школярів молодшого віку
Authors: Никифорова (Прокоф'єва), Лілія Анатоліївна
Никифорова (Прокофьева), Лилия Анатольевна
Nykyforova (Prokofieva), Liliya Anatoliyvna
Абакумов, Р. В.
Keywords: рухливі ігри
молодші школярі
фізичне виховання школярів
фізичний розвиток дитини
рухові здібності дитини
організація гри
Issue Date: 2022
Publisher: Букаєв Вадим Вікторович
Citation: Прокоф'єва Л. А. Вплив рухливих ігор на процеси всебічного розвитку школярів молодшого віку / Прокоф'єва Л. А., Р. В. Абакумов // Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини : матеріали VІ інтернет-конференції (м. Одеса, 17-18 листопада 2022 р.). – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – С. 149-153.
Abstract: В роботі розглянуті питання комплексності впливу рухливих ігор на процеси всебічного розвитку молодших школярів, зокрема на організм і на всі сторони особистості дитини. У системі фізичного виховання школярів, зокрема молодшого шкільного віку, особливе місце посідає фізична підготовка як одна з основних умов сталого фізичного розвитку дитини. Значну увагу в дослідженнях багатьох авторів приділено змісту і структурі фізичної підготовки дітей її спрямованості та організації де важливою ланкою управління процесом фізичного виховання дітей шкільного віку визначена система педагогічного контролю розвитку рухових здібностей. Високий рівень розвитку рухових здібностей є фундаментом успіху у різних сферах рухової діяльності дитини у молодшому шкільному віці і у майбутньому (спортивній, трудовій, професійній, тощо).
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16291
Appears in Collections:Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prokofieva.pdf2.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.