Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16119
Title: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна майстерність тренера- викладача» для здобувачів освіти першого освітнього рівня (бакалавр) вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт
Authors: Підгірний, Олег Валерійович
Pidhirnyi, Oleh Valeriiovych
Keywords: майстерність тренера-викладача
майбутній фахівець фізичної культури
педагогічна майстерність
методичні рекомендації з фізичної культури
підвищення ефективності діяльності тренера
тестового контролю
практичні заняття
критерії педагогічної майстерності
вимоги до діяльності тренера
функції тренера-викладача
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Підгірний О. В, Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна майстерність тренера- викладача» для здобувачів освіти першого освітнього рівня (бакалавр) вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт : метод. рекомендації / О. В. Підгірний. - Одеса: Університет Ушинського, 2022. - 41 с.
Abstract: Метою викладання дисципліни «Педагогічна майстерність тренера-викладача» є формування у майбутніх фахівців з фізичної культури, зокрема, тренерів-викладачів комплексу уявлень про сутність феномена «педагогічна майстерність» у єдності його структурних компонентів; забезпечення стійкої мотиваційної настанови на удосконалення професійних умінь та навичок, збагачення площини професійної діяльності елементами педагогічної техніки; рефлексійне переосмислення параметрів оптимізації професійної діяльності тренера-викладача шляхом застосування функціоналу педагогічної майстерності як комплексу фахових технік та моделей конструювання здоров’язбережувального середовища. Методичні рекомендації містять матеріал, необхідний для безперервного вдосконалення педагога з урахуванням його освіченості, потенціалу, досвіду, рівня педагогічної майстерності, творчості та прагнення до досконалості. Видання призначено для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та бажаючих пізнати складові та шляхи підвищення педагогічної майстерності
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16119
Appears in Collections:Кафедра спортивних ігор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidhirnyi Oleh Valeriiovych.pdf624.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.