Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16118
Title: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 017 Фізична культура і спорт
Authors: Романенко, Сергій Степанович
Romanenko, Sergey Stepanovich
Тітова, Ганна Віталіївна
Titova, Hanna Vitaliivna
Keywords: спортивні ігри з методикою викладання
фізична клуьтура і спорт
практична робота студентів
тактика гри
тактичні дії у гандболі
тактичні дії у нападі з м’ячем
тактика нападу
система захисту
тактика дій у баскетболі
тактика дій у волейболі
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Романенко С. С, Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 017 Фізична культура і спорт : метод. рекомендації / С. С. Романенко, Г. В. Тітова. - Одеса: Університет Ушинського, 2022. - 36 с.
Abstract: Дисципліна «Спортивні ігри з методикою викладання » є обов’язковою для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 017 Фізична культура і спорт, вивчається на денній та заочній формі навчання. Мета навчальної дисципліни: формування у студентів базових знань і вмінь з планування і формулювання завдань навчання, застосовування методик, технологій та практик пов’язаних з теорією і методикою організації та проведення навчально-тренувального процесу з видів спортивних ігор (гандбол, баскетбол, волейбол), опанування методик навчання індивідуальній тактиці гравця, груповим тактичним взаємодіям та системам організації командної тактики у нападі та захисті, удосконалення основних рухових умінь і навичок. Навчитися працювати в групах, ефективно брати участь у навчальному процесі. Передумови для вивчення дисципліни: для вивчення навчальної дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» студенти мають вивчати такі навчальні дисципліни, як «Анатомія людини і основи спортивної морфології», «Педагогіка», «Вступ до спеціальності та історія фізичної культури і спорту», «Рухливі ігри і методика викладання», «Фізіологія людини і вікова фізіологія», «Основи теорії і методики фізичного виховання
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16118
Appears in Collections:Кафедра спортивних ігор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romanenko Sergey Stepanovich.pdf937.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.