Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16117
Title: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)
Authors: Романенко, Сергій Степанович
Romanenko, Sergey Stepanovich
Тітова, Ганна Віталіївна
Titova, Hanna Vitaliivna
Keywords: теорія і методика викладання спортивних ігор
фізичне виховання
методичні рекомендації з фізичної культури
фізичний змістовий модуль
організація практичної роботи студентів
тематичний план з дисципліни "Спортивні ігри"
навчаннягандболу
навчання баскетболу
навчання волейболу
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Романенко С. С. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура): метод. рекомендації / С. С. Романенко, Г. В. Тітова. - Одеса: Університет Ушинського, 2022. - 36 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Теорія і методика викладання спортивних ігор» складається з одного модуля та трьох змістовних модулів. 1. «Тактика гандболу, методика навчання» включає в себе сім тем. 2. «Тактика баскетболу, методика навчання» включає в себе шість тем. 3. «Тактика волейболу, методика навчання» включає в себе сім тем. Зміни освітньої парадигми в Україні спрямовані на модернізацію вищої школи та підготовку майбутніх фахівців високої кваліфікації в галузі фізичного виховання, які можуть конкурувати на ринку праці. Не є виключенням і підготовка вчителя фізичної культури. Сфера діяльності вчителя – урок фізичної культури, зокрема, з баскетболу має досить широкий діапазон застосування, це робота в загальноосвітніх навчальних закладах, середніх професійних навчальних закладах.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16117
Appears in Collections:Кафедра спортивних ігор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romanenko Sergey Stepanovich.pdf937.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.