Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16112
Title: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна діяльність тренера-викладача» для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)
Authors: Бобошко, Володимир Васильович
Boboshko, Volodymyr Vasyl'ovych
Keywords: педагогічна діяльність тренера-викладача
методичні рекомендації з фізичної культури
педагогічна майстерність тренера
майбутній учитель фізичної культури
професійна діяльність тренера-викладача
організація практичної роботи студентів
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Бобошко В. В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна діяльність тренера-викладача» для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) : метод. рекомендації / В. В. Бобошко. - Одеса: Університет Ушинського, 2022. - 26 с.
Abstract: Структура методичних рекомендацій відповідає плану та програмі навчальної дисципліни «Педагогічна діяльність тренера-викладача» для закладів вищої освіти педагогічного профілю. У методичних рекомендаціях відображено подано плани практичних занять з курсу, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, критерії оцінювання виконаних завдань. Методичні рекомендації можуть стати в нагоді для здобувачів вищої освіти другого рівня спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), викладачам закладів вищої освіти.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16112
Appears in Collections:Кафедра спортивних ігор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boboshko Volodymyr Vasyl'ovych 2022.pdf888.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.