Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16111
Title: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Управління підготовкою спортсменів» для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)
Authors: Бобошко, Володимир Васильович
Бобошко, Владимир Васильевич
Boboshko, Volodymyr Vasyl'ovych
Keywords: управління підготовкою спортсменів
вивчення теорії і підготовки спортсменів
практична робота студентів
моделювання в системі підготовки спортсменів
прогнозування в процесі підготовки спортсменів
практичні та самостійні завдання
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Бобошко В. В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Управління підготовкою спортсменів» для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) : методичні рекомендації / В. В. Бобошко. - Одеса : Університет Ушинського, 2022. - 24 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Управління підготовкою спортсменів» складається з одного модуля та двох змістовних модулів. 1. «Управління тренувальною та змагальною діяльністю спортсмена». 2.«Моделювання та прогнозування в системі підготовки спортсменів високої кваліфікації» включає в себе п’ять тем. Зміни освітньої парадигми в Україні спрямовані на модернізацію вищої школи та підготовку майбутніх фахівців високої кваліфікації в галузі фізичного виховання, які можуть конкурувати на ринку праці. Основними умовами, які нині визначають напрями модернізації сучасної української освіти, є спрямування на розвиток творчого самостійного мислення студентів, їх професійних здібностей до майбутньої професійної діяльності, завдяки акцентуванню на творчу самостійну працю й підвищення активності у навчанні, використання активних методів у процесі навчання з метою ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців. Все це також стосується процесу підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності. Дисципліна «Управління підготовкою спортсменів» є вибірковою для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура).
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16111
Appears in Collections:Кафедра спортивних ігор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boboshko Volodymyr Vasyl'ovych 2022.pdf888.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.