Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16110
Title: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Управління підготовкою спортсменів » для здобувачів освіти другого освітнього рівня (магістр) вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт
Authors: Тітова, Ганна Віталіївна
Titova, Hanna Vitaliivna
Keywords: управління підготовкою спорстменів
методичні рекомендації з фізичної культури
практичні заняття з підготовки спортсменів
управління тренувальною діяльністю спортсменів
навантаження у спорті
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Тітова Г. В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Управління підготовкою спортсменів» для здобувачів освіти другого освітнього рівня (магістр) вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт : метод. рекомендації / Г. В. Тітова. - Одеса : Університет Ушинського, 2022. - 28 с.
Abstract: Методичні рекомендації до дисципліни «Управління підготовкою спортсменів» призначені для організації практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Зміст і структура навчального матеріалу підпорядковані провідній меті методичних рекомендацій – сприяти формуванню ключових базових і професійних компетентностей студентів, а також компетентності інформаційного самозабезпечення з навчальної і науково-дослідної діяльності. Дисципліна «Управління підготовкою спортсменів» є вибірковою для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 017 Фізична культура і спорт і містить два змістовних модулі: змістовний модуль 1. «Основи управління підготовкою спортсменів», змістовний модуль 2. «Структура багаторічної підготовки спортсменів і фактори, що її визначають».
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16110
Appears in Collections:Кафедра спортивних ігор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Titova Hanna Vitaliivna 2022.pdf841.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.