Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16109
Title: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни ОК 22 «Футбол і методика викладання» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт
Authors: Бандура, Валерій Анатолійович
Бандура, Валерий Анатолиевич
Bandura, Valery
Keywords: методичні рекомендації з методики викладання футболу
викладання футболу
фізичне виховання
інтегральна компетентність
організація практичної роботи студентів
фізичні вправи
навчально-дослідні завдання
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Бандура В. А. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни ОК 22 «Футбол і методика викладання» для здобувачів вищої освіти для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 2 року навчання зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт: метод. рекомендації / В. А. Бандура. - Одеса: Університет Ушинського, 2022. - 24 с.
Abstract: Структура методичних рекомендацій відповідає плану та програмі навчальної дисципліни «Футбол і методика викладання» для закладів вищої освіти педагогічного профілю. Навчальна дисципліна «Футбол і методика викладання» складається з одного модуля. Зміни освітньої парадигми в Україні спрямовані на модернізацію вищої школи та підготовку майбутніх фахівців високої кваліфікації в галузі фізичного виховання, які можуть конкурувати на ринку праці. Методичні рекомендації з організації та проведення занять із футболу складені відповідно до програми навчальної дисципліни " Футбол і методика викладання " здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівня 2 року навчання зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Мета цих методичних рекомендацій полягає у набутті здобувачами знань і умінь щодо організації та проведення занять із футболу і передбачає цілеспрямовану спортивну підготовку здобувачів.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16109
Appears in Collections:Кафедра спортивних ігор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bandura Valery 2022.pdf804.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.