Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16065
Title: Підходи щодо обґрунтування моделі формування відношення особистості до власного здоров’я
Authors: Максименко, Юрий Борисович
Maksymenko, Yurii Borysovych
Максименко, Юрій Борисович
Міщенко, О. С.
Keywords: власне здоров'я
здоровий спосіб життя
здоров'я населення в Українї
Issue Date: 2022
Publisher: ФОП Бєлий А. Є.
Citation: Максименко Ю. Б. Підходи щодо обґрунтування моделі формування відношення особистості до власного здоров’я / Ю. Б. Макисменко, О. С. Міщенко // Актуальні проблеми психології особистості : теорія, досвіт, практика : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2022 р.) / відп. ред. О. П. Саннікова; ПНПУ імені К. Д. Ушинського, каф. загальної та диференціальної психології соціально-гуманітарного факультету. – Одеса : ФОП Бєлий А.Є., 2022. – С. 141-148.
Abstract: Актуальність дослідження Питання про виховання потреби у здоровому способі життя є досить актуальним і важливим у даний час. Ситуація зі станом здоров'я населення в Україні погіршується. Однією з причин цього є низький рівень знань у переважної більшості людей з фундаментальних законів раціонального формування, збереження і зміцнення свого власного здоров'я впродовж усього життя, та взагалі, зневажливе ставлення до нього. Окреслене зумовило вибір теми даного дослідження та підтверджує його актуальність. Метою даного дослідження є обґрунтування моделі формування відношення особистості до власного здоров’я.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16065
Appears in Collections:Актуальні проблеми психології особистості: теорія, досвід, практика (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maksymenko Yurii Borysovych.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.