Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15948
Title: Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта
Authors: Буздуган, Олена Анатоліївна
Буздуган, Елена Анатольевна
Buzdugan, Olena Anatoliivna
Keywords: методичні рекомендації
комунікативна компетентність
012 Дошкільна освіта
практичне заняття
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Буздуган О. А. Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта : метод. рек. Одеса, 2022. 64 с.
Abstract: Методичні рекомендації покликані сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні вміння, засновані на мовних знаннях і навичках, що забезпечують входження молодого фахівця у професійний соціум. З усіх видів навчальної діяльності самостійна робота студентів значною мірою забезпечує формування самостійності як провідної риси особистості студента. Самостійна робота з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» припускає її здійснення в наступних видах: самостійне вивчення теоретичного матеріалу, виконання запропонованих завдань. Структура методичних рекомендацій відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для закладів вищої освіти педагогічного профілю. Матеріал методичних рекомендацій є логічним доповненням тем практичних занять.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15948
Appears in Collections:Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DO SPS.pdf999.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.