Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15880
Title: Основні умови професійної підготовки майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності з метою популяризації здорового способу життя
Other Titles: Basic conditions of professional training of future teachers for socio-pedagogical activity with the aim of popularizing a healthy lifestyle
Authors: Носко, Микола
Мехед, О. Б.
Keywords: здоров’язбережувальне освітнє середовище
здоровий спосіб життя
мотиваційна діяльність
соціально-педагогічна діяльність
health-preserving educational environment, healthy lifestyle
motivational activity
socio-pedagogical activity
Issue Date: 2022
Publisher: Видавець "Сімекс-прінт"
Citation: Носко М. О. Основні умови професійної підготовки майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності з метою популяризації здорового способу життя / М. О. Носко, О. Б. Мехед // Адаптаційні можливості дітей та молоді: збірник наукових праць ХІV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 205-річчю з дня заснування Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, 15–16 вересня 2022 року, Ч. 2) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка», Uniwersytet Szczeciński (Polska); University of Bucharest (Romania), Медичний факультет, Кафедра біології і охорони здоров'я; голов. ред. А. І. Босенко. - Одеса: Видавець Сімекс-прінт, 2022. – С. 109-115.
Abstract: У статті наведено основні умови підготовки майбутніх педагогів до соціально-педагогічної діяльності, направленої зокрема на мотивацію молоді до здорового способу життя. The article provides the basic conditions for training future teachers for social and pedagogical activities aimed in particular at motivating young people to lead a healthy lifestyle.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15880
Appears in Collections:Адаптаційні можливості дітей та молоді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. O. Nosko, O.B. Mekhed2022.pdf3.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.