Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15867
Title: Вивчення місця фізичної культури в системі ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді
Other Titles: The place of physical education in the system of value orientations of today's students
Authors: Ігнатенко, Сузанна Олександрівна
Игнатенко, Сузанна Александровна
Ihnatenko, Suzanna Oleksandrivna
Keywords: фізична культура
ціннісні орієнтації
студенти
мотивація
physical education
value orientations
students
motivation
Issue Date: 2022
Publisher: Видавець "Сімекс-прінт"
Citation: Ігнатенко С. О. Вивчення місця фізичної культури в системі ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді / С. О. Ігнатенко // Адаптаційні можливості дітей та молоді: збірник наукових праць ХІV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 205-річчю з дня заснування Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, 15–16 вересня 2022 року, Ч. 2) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка», Uniwersytet Szczeciński (Polska); University of Bucharest (Romania), Медичний факультет, Кафедра біології і охорони здоров'я; голов. ред. А. І. Босенко. - Одеса: Видавець Сімекс-прінт, 2022. – С. 56-62.
Abstract: Проблема зниження інтересу до різних форм фізкультурно-спортивної діяльності залишається актуальною. Витоки цієї проблеми висвітлені в дослідженні пріоритетності сучасних ціннісних орієнтирів студентів. Виявлено, що головною ціннісною орієнтацією більшість студентів обрали потребу у високому матеріальному становищі – 27,8%, і лише 9,9% – потребу в заняттях фізичною культурою. The problem of declining interest in various forms of physical culture and sports activities remains relevant. The origins of this problem are reflected in the study of the priority of the modern value orientations of students. It has been revealed that the majority of students chose the need for high financial status as the main value orientation – 27.8%, and only 9.9% chose the need for physical culture.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15867
Appears in Collections:Адаптаційні можливості дітей та молоді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. О. Ihnatenko 2022 .pdf3.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.