Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15771
Title: Методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти
Authors: Соколова, Ганна Борисівна
Соколова, Анна Борисовна
Sokolova, Hanna Borysivna
Keywords: методичні рекомендації
психолого-педагогічний супровід
діти з особливими освітніми потребами
практичні заняття
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Соколова Г. Б. Методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти / Г. Б. Соколов. - Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2021. - 32 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами» є вибірковою у підготовці здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Методичні рекомендації розроблено для допомоги здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Подано анотацію дисципліни, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу, вимоги до знань і вмінь здобувачів, набутих у процесі вивчення дисципліни.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15771
Appears in Collections:Кафедра дефектології та фізичної реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sokolova Hanna Borysivna.pdf527.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.