Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15769
Title: Методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти» для здобувачів другого (магістерський) рівня вищої освіти
Authors: Форостян, Ольга Іванівна
Форостян, Ольга Ивановна
Forostjan, Olha Ivanivna
Keywords: методичні рекомендації
спеціальна та інклюзивна освіта
практичні заняття
критерії оцінювання
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Форостян О. І. Методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти» для здобувачів другого (магістерський) рівня вищої освіти / О. І. Форостян. - Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2021. - 32 с.
Abstract: Методичні рекомендації розроблено для допомоги здобувачам другого (магістерський) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Подано анотацію дисципліни, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу, вимоги до знань і вмінь здобувачів, набутих у процесі вивчення дисципліни, перелік питань до заліку. дисципліна «Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти» є основним компонентом у підготовці здобувачів другого (магістерський) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Мета вивчення дисципліни «Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти»: є формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти знань і вмінь, необхідних для вирішення завдань, пов’язаних з проблеми спеціальної та інклюзивної освіти. Ознайомити здобувачів освіти з методологією та практикою вивчення структури дефекту дітей з психофізичними порушеннями та надання їм допомоги в системі корекційно-педагогічної роботи в умовах спеціальних та інклюзивних закладів освіти.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15769
Appears in Collections:Кафедра дефектології та фізичної реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Forostjan Olha Ivanivna .pdf701.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.