Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15768
Title: Методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія та організація спеціальних психолого-педагогічних досліджень» для здобувачів другого (магістерський) рівня вищої освіти
Authors: Форостян, Ольга Іванівна
Форостян, Ольга Ивановна
Forostjan, Olha Ivanivna
Keywords: психолого-педагогічні дослідження
методичні рекомендації
підготовка здобувачів
плани практичних занять
критерії оцінювання
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Форостян О. І. Методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія та організація спеціальних психолого-педагогічних досліджень» для здобувачів другого (магістерський) рівня вищої освіти / О. І. Форостян. - Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2021. - 29 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Методологія та організація спеціальних психолого-педагогічних досліджень» є основним компонентом у підготовці здобувачів другого (магістерський) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Мета вивчення дисципліни «Методологія та організація спеціальних психолого-педагогічних досліджень»: є формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти знань і вмінь, необхідних для вирішення завдань, пов’язаних з плануванням і проведенням наукових досліджень у спеціальній освіті та втіленням їх результатів. Методичні рекомендації розроблено для допомоги здобувачам другого (магістерський) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Подано анотацію дисципліни, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу, вимоги до знань і вмінь здобувачів, набутих у процесі вивчення дисципліни, перелік питань до екзамену.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15768
Appears in Collections:Кафедра дефектології та фізичної реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Forostjan Olha Ivanivna.pdf755.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.