Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1563
Title: Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія" (за вимогами кредитно-модульної системи)
Authors: Мельничук, Ірина Валентинівна
Мельничук, Ирина Валентиновна
Melnychuk, Iryna Valentynivna
Keywords: юридична психологія
кредитно-модульна система
правопорушення
правове регулювання
ресоціалізація діяльності
юридическая психология
кредитно-модульная система
правонарушение
правовое регулирование
ресоциализаиця деятельности
legal psychology
credit-modular system
offenses
legal regulation
socialization activities
Issue Date: 2007
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія" (за вимогами кредитно-модульної системи) / Південноукр. держ. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, Ін-т психології, Каф. теорії і методики практ. психології ; уклад. І. В. Мельничук. – Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2007 . – 26 с.
Abstract: У програмі, яка побудована за принципом кредитно-модульної системи розкриті основні теоретичні положення юридичної психології. До кожного модуля та міні-модуля пропонуються практичні заняття та завдання для студентів, поради психологу-консультанту у слідстві. Юридична психологія вивчає різні психологічні аспекти особистості і діяльності в умовах правового регулювання. Мета даної програми - ознайомити студентів з основами предмету юридичної психології особистості, що здійснює правопорушення або схильна до них, розкрити теоретичні поняття та положення; а також психологічні основи ресоціалізаційної діяльності та сформувати на підставі цього уяву про специфіку психологічних закономірностей у правовому регулюванні. В программе, которая построена по принципу кредитно-модульной системы, раскрыты основные теоретические положения юридической психологии. Для каждого модуля и мини-модуля предлагаются практические занятия и задания для студентов, советы психологу-консультанту в следствии. Юридическая психология изучает различные психологические аспекты личности и деятельности в условиях правового регулирования. Цель данной программы - ознакомить студентов с основами предмета юридической психологии личности, которые нарушают правопорядок или склонны к ним раскрыть теоретические понятия и положения; а также психологические основы ресоциализации деятельности и сформировать на основании этого представление о специфике психологических закономерностей в правовом регулировании.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1563
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики практичної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
програма з юрид. псих.pdf541.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.