Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15492
Title: Історичний гранд-наратив: особливості трактування
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Добролюбская, Юлия Андреевна
Keywords: гранд-наратив
історіописання
деросіянізація
українська історіографія
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Добролюбська Ю. А. Історичний гранд-наратив: особливості трактування / Ю. А. Добролюбська // Методологія та технологія сучасного філософського пізнання : збірник матеріалів VІ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та науковців, присвяченої 30-річчю створення кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності та 205-річчю Університету Ушинського (Одеса, 20-21 травня 2022 року) / оргком. : А. В. Красножон, О. А. Копусь, Г. В. Музиченко, Є. В. Борінштейн. – Одеса : Університет Ушинського, 2022. – С. 73-76.
Abstract: Характерними особливостями сучасної української історіографії є звернення до проблеми гранд-наративу. Відзначимо, що пошуки нових видів історіописання пов’язані із системними змінами в українській історичній науці, зокрема, щодо декомунізації та деросіянізації минулого. Ішлося про відхід від радянських концепцій опису та нарації. Зокрема, сьогодні дискутуються чимало підходів до створення нових українських «гранд-наративів».
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15492
Appears in Collections:Методологія та технологія сучасного філософського пізнання (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrolyubska Yulia Andriivna 2022.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.