Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15440
Title: Дещо про нову методологію в науковому пізнанні
Authors: Цибра, Микола Федорович
Цыбра, Николай Федорович
Tsybra, Mykola Fedorovych
Keywords: методологія
наукове пізнання
детермінізм
синергетика
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Цибра М. Ф. Дещо про нову методологію в науковому пізнанні / М. Ф. Цибра // Методологія та технологія сучасного філософського пізнання : збірник матеріалів VІ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та науковців, присвяченої 30-річчю створення кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності та 205-річчю Університету Ушинського (Одеса, 20-21 травня 2022 року) / оргком. : А. В. Красножон, О. А. Копусь, Г. В. Музиченко, Є. В. Борінштейн. – Одеса : Університет Ушинського, 2022. – С. 23-26.
Abstract: Картина багатомірного світу це не повернення до класичного плюралізму. В багатомірній картині суспільної системи такі її частини як культура, наука, економіка, політика, тощо — не менше цілого, а швидше рівнопорядкові, рівносильні. Iншими словами багатомірність — це не відношення між суспільною системою та її поодинокими сферами, рівнями, підсистемами і не відношення між структурами, одна з яких визначається базовою, первісною, фундаментальною, а відношення, яке розвивається на більш глибокому рівні, між структурами, кожна з яких є рівноцінним індивідуальним виміром того суспільного цілого, яке їх поєднує. Наука про виняткові процеси, що саморозвиваються, самоорганізуються — синергетика — зародилась в сфері природознавства в кінці 60-х років.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15440
Appears in Collections:Методологія та технологія сучасного філософського пізнання (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsybra Mykola Fedorovych 2022.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.