Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15381
Title: Міфологізація та міфологеми сучасності
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Добролюбская, Юлия Андреевна
Keywords: міфологізація свідомості
міфи
інформаційна війна
традиційні міфи
міфологеми
ідеологія
ієрархічна систему образів
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Citation: Добролюбська Ю. А. Міфологізація та міфологеми сучасності / Ю. А. Добролюбська // Освіта та соціалізація особистості : матеріали Х Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої 30-річчю створення кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності та 205-річчю Університету Ушинського (Одеса, 22-23 квітня 2022 року) / оргком. : А. В. Красножон, О. А. Копусь, Г. В. Музиченко, Є. В. Борінштейн. – Одеса: Університет Ушинського, 2022. – С. 51-55.
Abstract: Міфологізація суспільної свідомості сьогодні епідемічне розширюється, захоплюючи дедалі більше впливу. Сучасні міфи розростаються подібно до ракових клітин, підпорядковуючи собі життєдіяльність будь-якого соціального організму. Вступаючи в протиріччя один з одним і з зовнішнім світом, вони стають живильним середовищем соціальних конфліктів (етнічних, міждержавних, геополітичних, економічних), стимулюючи глобальну інформаційну війну, яка вже йде. Зіставляючи сучасні міфологеми, міфи минулого та ідеологію, авторка статті звертає увагу на традиційний міф, який створює завжди ієрархічну систему образів. Традиційні міфи завжди були пов'язані з конкретною реальністю, природною чи історичною, хоча, звичайно, відображали не так безпосередньо саму реальність, скільки ставлення до неї, переживання цієї реальності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15381
Appears in Collections:Освіта та соціалізація особистості (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrolyubska Yulia Andriivna 2022.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.