Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15303
Title: Роль хмарних технологій у процесі підготовки вчителів музичного мистецтва до професійної діяльності
Authors: Калюжна, Оксана Михайлівна
Ходот, Аліна Олексіївна
Khodot, Alina
Keywords: хмарні технології
музично-освітній процес
самостійна й творча робота студентів
онлайн-сервіс
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Калюжна О. М. Роль хмарних технологій у процесі підготовки вчителів музичного мистецтва до професійної діяльності / О. М. Калюжна, А. О. Ходот // Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції (15 червня 2022 року) / оргком. Н. М. Черненко, О. М. Соловейчук. – Одеса : Університет Ушинського, 2022. – С. 84-87.
Abstract: Актуальною проблемою було визнано необхідність посилити адаптацію електронних ресурсів до потреб роботи над інформацією в аудіо- та відео-форматах. Адже фахова діяльність учителів музичного мистецтва безпосередньо пов’язана із сприйняттям, трактуванням, оцінюванням музичних феноменів і потребує їх накопичення, систематизації й постійного поновлення й взаємообміну із студентами. Також викладачами визначалась необхідність розроблення спеціальних методик з використання «хмарного» програмного забезпечення з врахуванням специфічних мистецьких завдань, зокрема – методики створення аудіо-тестів, листів самооцінювання та перехресного оцінювання студентів, використання нотно-графічних програм тощо.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15303
Appears in Collections:Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalyuzhna 2022.pdf5.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.