Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14965
Title: Особливості проведення лікувальної фізкультури для жінок середнього віку
Other Titles: Features of therapeutic physical training in middle age women
Authors: Ігнатенко, Сузанна Олександрівна
Игнатенко, Сузанна Александровна
Ihnatenko, Suzanna Oleksandrivna
Дроздова, Катерина Валеріївна
Дроздова, Екатерина Валерьевна
Drozdova, Kateryna Valeríí̈vna
Keywords: фізична реабілітація
масаж
остеохондроз
вікові зміни
оздоровча фізкультура
physical rehabilitation
massage
osteochondrosis
age changes
health-improving physical culture
Issue Date: 2021
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Ігнатенко С. О. Особливості проведення лікувальної фізкультури для жінок середнього віку / С. О. Ігнатенко, К. В. Дроздова // Інновацінйа педагогіка. - Вип. 37. 2021. - С. 188-194.
Abstract: Включення в комплексну систему оздоровчої фізкультури гігієнічного масажу на тлі спеціальних вправ для найбільш уражених відділів хребетного стовпа в процедурі ЛФК має сприяти більш комплексній реабілітації з відновленням м’язового корсета хребта і підвищенню толерантності до фізичного навантаження. Метою дослідження є вивчення ефективності застосування гігієнічного масажу в системі оздоровчої фізичної культури жінок середнього віку. Фізична культура є основним засобом, що затримує вікове погіршення фізичних якостей і зниження адаптаційних здібностей організму загалом і серцево-судинної системи зокрема, що є неминучими в процесі інволюції. Оздоровчий ефект занять масовою фізичною культурою пов’язаний із підвищенням аеробних можливостей організму, рівня загальної витривалості і фізичної працездатності. Однак практика показує, що засоби і методи оздоровчої фізичної культури не мають масового застосування, що актуально на сучасному етапі. Широкомасштабна профілактика первинних захворювань, особливо характерних для цього регіону, впровадження в масову фізичну культуру високоефективних оздоровчих технологій посилюють ефект фізичних вправ. Physical culture is the main tool that delays the age-related deterioration of physical qualities and reduced adaptive capacity of the body in general and the cardiovascular system in particular, inevitable in the process of involution. The health-improving effect of mass physical culture is associated primarily with increased aerobic capacity of the body, the level of general endurance and physical performance. However, practice shows that the means and methods of health physical culture are not widely used, which is relevant at the present stage. Large-scale prevention of primary diseases, especially characteristic of the region, the introduction into mass physical culture of highly effective health technologies that enhance the effect of exercise.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14965
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihnatenko Suzanna Oleksandrivna 2021 .pdf182.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.