Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14927
Title: Ментальність як відображення духовності особистості
Other Titles: Mentality as a reflection of the spirituality of the individual
Authors: Gorozhankina, Oksana Yuriivna
Горожанкіна, Оксана Юріївна
Keywords: ментальність
духовна особистість
дитяче і молодіжне середовище
mentality
spiritual personality
children's and youth environment
Issue Date: 2012
Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Citation: Горожанкіна О. Ю. Ментальність як відображення духовності особистості / О. Ю. Горожанкіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2012. - Вип. 37. - С. 133-136.
Abstract: Проблема розвитку духовності особистості сьогодні є однією з найбільш актуальних. Сучасний цивілізований світ все більше переконується, що без вирішення цієї проблеми стає неможливим подальший розвиток суспільства, оскільки у дитячому і молодіжному середовищі сьогодення розповсюджуються такі негативні явища як алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, суїцид, злочинність тощо. На духовний розвиток сучасної молоді негативно впливають продукція секс-індустрії, засоби масової інформації, низькопробні зразки сучасної молодіжної культури. З цього приводу проблема духовного виховання підростаючого покоління сьогодні відноситься до ряду глобальних та усвідомлюється урядами і народами багатьох країн. Метою даної статті є проведення наукового аналізу погляду науковців на зміст понять «духовність» і «ментальність» та їх значення у становленні особистості. In article psychological features of ethnic identification of students of different regions of Ukraine are considered. Decrease in an urgency and the importance of ethnicity in system of a self-categorization of modern students is shown.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14927
Appears in Collections:Кафедра музично – інструментальної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorozhankina Oksana Yuriivna.pdf242.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.