Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14894
Title: Морфологічні особливості кваліфікованих гравців у волейбол і гандбол
Other Titles: Morphological features of qualified volleyball and handball players
Authors: Пільова, Світлана Георгіївна
Пилёва, Светлана Георгиевна
Pilyova, Svitlana Georgiіvna
Бандура, Валерій Анатолійович
Бандура, Валерий Анатолиевич
Bandura, Valery
Keywords: спортивна морфологія
антропометрія
кваліфіковані спортсмени
спортивні ігри
фізичний розвиток
sports morphology
anthropometry
qualified athletes
sports games
physical development
Issue Date: 2020
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Пільова С. Г. Морфологічні особливості кваліфікованих гравців у волейбол і гандбол / С. Г. Пільова, В. А. Бандура // Інноваційна педагогіка. - 2020. - Вип. 29(2). - С. 71-75.
Abstract: Фізичні навантаження викликають помітні перетворення в різних органах і системах. Весь організм адаптується до м’язової діяльності. Під впливом тривалих фізичних навантажень в організмі спортсменів відбувається адаптивна перебудова різних органів і систем, що забезпечує краще пристосування його до інтенсивної роботи в тренувальний період. Сучасна система підготовки спортсменів вищої кваліфікації вимагає оперативного контролю адаптаційних реакцій організму та оцінювання резервних можливостей, аналізу динаміки процесів адаптації та управління тренуванням без перенапруження і зриву адаптації. Exercise causes noticeable changes in various organs and systems. The whole body adapts to muscular activity. Under the influence of prolonged physical activity in the body of athletes there is an adaptive restructuring of various organs and systems, which provides better adaptation to intense work during the training period. The modern system of training highly qualified athletes requires prompt control of the body's adaptive responses and assessment of reserve capabilities, analysis of the dynamics of adaptation processes and management of training without overexertion and failure of adaptation.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14894
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pilyova Svitlana Georgiіvna .pdf185.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.