Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14845
Title: Практичний курс англійської мови для студентів факультетів дошкільної і початкової освіти
Authors: Мартинова, Раїса Юріївна
Мартынова, Раиса Юрьевна
Martynova, Raisa Yuriivna
Попова, Олександра Володимирівна
Popova, Oleksandra Volodymyrivna
Попова, Александра Владимировна
Keywords: практичний курс англійської мови
факультет дошкільної освіти
спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
спеціальність 013 «Початкова освіта»
факультет початкової освіти
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Мартинова Р. Ю., Попова О. В. Практичний курс англійської мови для студентів факультетів дошкільної і початкової освіти: навчальний посібник. 2-е вид. перероб. та доповн. Одеса: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2022. – 225 с.
Abstract: Навчальний посібник розроблено на основі системно-комунікативного методу, який ґрунтується на наступних принципах: відповідності навчального матеріалу реальним психофізіологічним і навчальним можливостям більшості студентів, за урахуванням їхнього віку і мотивації навчання; обов’язкового засвоєння на заняттях нового матеріалу і його різнопланового поєднання з раніше вивченим; рівних можливостей для всіх студентів, що запобігає виникненню прогалин в їхніх знаннях; регулярної зміни видів діяльності на заняттях, що запобігає втомлюваності студентів й одноманітності навчального процесу; переходу до вивчення наступного матеріалу за умови міцного засвоєння попереднього; активної асистенції «викладач → студент»; систематичного заохочення студентів до навчання й обговорення їхніх успіхів; об’єктивного і демократичного оцінювання результатів навчальної діяльності. Побудований на професійно орієнтованому лексико-граматичному матеріалі, навчальний посібник містить систему професійно спрямованих завдань, метою яких є формування у студентів педагогічних ЗВО навичок спілкування англійською мовою у галузі освіти і виховання. Дібрані тексти враховують особливості когнітивного та психоемоційного розвитку дітей дошкільного й шкільного віку. Посібник також може прислужитися викладачам англійської мови широкого профілю та студентам спеціальних факультетів ЗВО для проходження педагогічної практики.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14845
Appears in Collections:Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
English book.pdf5.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.