Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14826
Title: Розвиток швидкості у студентів закладів вищої освіти за допомогою занять баскетболом
Other Titles: The speed development for higher education students by basketball use
Authors: Бандура, Валерій Анатолійович
Бандура, Валерий Анатолиевич
Bandura, Valery
Козак, Н. О.
Keywords: фізичне виховання
фізичні якості
швидкість
освітній процес
баскетбол
студенти
physical education
physical qualities
speed
educational process
basketball
students
Issue Date: 2019
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Бандура В. А. Розвиток швидкості у студентів закладів вищої освіти за допомогою занять баскетболом / В. А. Бандура, Н. О. Козак // Інноваційна педагогіка. - 2019. - Вип. 12(1). - С. 49-54
Abstract: У статті з’ясовано зв’язок можливостей самореалізації людини за допомогою засобів фізичного виховання. Обґрунтовано необхідність формування і комплексного розвитку основних фізичних якостей і функціонального вдосконалення діяльності всіх систем організму в системі виховання людини. Досліджені теоретичні основи використання баскетболу в освітньому процесі студентів закладів вищої освіти. Доведено, що баскетбол є ефективним засобом розвитку фізичних якостей, зокрема швидкості, а також сприяє прояву інтелектуальних здібностей і психічних можливостей. he connection between the possibilities of selfrealization of a person by means of physical education is revealed. The necessity of formation and complex development of basic physical qualities and functional improvement of activity of all systems of an organism in the system of education of the person is substantiated. The theoretical bases of basketball use in the educational process of students of higher education institutions are researched. It is proved that basketball is an effective means of developing physical qualities, including speed, and also contributes to the development of intellectual abilities and mental capabilities.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14826
Appears in Collections:Кафедра спортивних ігор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bandura Valery.pdf172.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.