Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14658
Title: Діяльнісний підхід до практичної підготовки майбутнього вчителя історії
Authors: Яцій, Олександр Михайлович
Yatsii, Oleksandr Mykhailivych
Семанчук, А.
Keywords: підготовка майбутнього вчителя історії
оцінна діяльність
практична підготовка
професійна і моральна діяльність
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"; Нерубайський навчально-виховний комплекс "школа-гімназія" Нерубайської сільської ради
Citation: Яцій О. М. Діяльнісний підхід до практичної підготовки майбутнього вчителя історії / О. М. Яцій, А. Семанчук // Модернізація освітнього процесу в сучасних закладах освіти : збірник наукових праць / редкол. О. Я. Чебикін та [ін.]; / Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"; Нерубайський навчально-виховний комплекс "школа-гімназія" Нерубайсько сільської ради. – Одеса: Університет Ушинського, 2022. – С. 24-28.
Abstract: Мета дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення процесу практичної підготовки студентів істориків та вдосконалення педагогічної практики з урахуванням особливостей діяльнісного підходу. Практична підготовка майбутніх вчителів історії буде відбуватись ефективніше, якщо вона буде починатися з першого курсу, якщо буде враховано і використано краєзнавчий матеріал, забезпечено реалізацію таких педагогічних умов, як використання усіх видів практики (музейної, архівної, археологічної, фольклорної, навчально-ознайомлювальної та ін.), індивідуалізації та персоніфікації практики; сплановано взаємодію всіх учасників освітнього процесу: студентів – тьюторів - наставників - педагогів-консультантів – керівників навчальних закладів; організовано психологічний супровід навчально-практичної діяльності; збалансовано зміст та завдання практики; оптимально організована теоретична та методична підготовка студентів; використанні рефлексивні тренінги.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14658
Appears in Collections:2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yatsii Oleksandr Mykhailivych2022.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.