Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14607
Title: Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Фізіологія і біохімія фізичного виховання і спорту», модуль 2 «Біохімія фізичного виховання і спорту»: Середня освіта (Фізична культура), Фізична культура і спорт Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура і спорт)
Authors: Філіпцова, Катерина Анатоліївна
Филипцова, Екатерина Анатольевна
Filiptsova, Kateryna Anatoliivna
Keywords: Фізіологія і біохімія фізичного виховання і спорту
біохімія фізичного виховання
методичні рекомендації
життєдіяльність людського організму
фізичні навантаження
адаптація організму людини
біохімічні зміни в організмі
індивідуальне навчально-дослідні завдання
Issue Date: 2022
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Філіпцова К. А. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Фізіологія і біохімія фізичного виховання і спорту», модуль 2 «Біохімія фізичного виховання і спорту»: Середня освіта (Фізична культура), Фізична культура і спорт Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура і спорт). - Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2022. - 47 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях викладені мета та завдання навчальної дисципліни «Фізіологія і біохімія фізичного виховання і спорту», тематичний план та інформаційний зміст модуля 2 «Біохімія фізичного виховання і спорту», що розкриває сучасні уявлення про біохімію м’язового скорочення та механізми енергоутворення у м’язах, процеси стомлення, відновлення, адаптації до фізичних навантажень, закономірності розвитку рухових якостей та діагностики функціонального стану спортсменів. Методичні рекомендації містять питання до самостійного опрацювання з кожної теми модуля 2 «Біохімія фізичного виховання і спорту» та завдання для самостійної роботи, рекомендації щодо виконання індивідуального навчальнодослідного завдання, теоретичний матеріал в схемах та ілюстраціях, питання для самоперевірки та контролю засвоєних знань, список рекомендованої літератури та посилання на інформаційні ресурси, що дозволяє забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи, сприяє формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення. Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) і 017 Фізична культура і спорт.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14607
Appears in Collections:Кафедра біології та охорони здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiziologia.pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.