Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1415
Title: Порівняльна характеристика самооцінки здоров'я у студентів та курсантів ВНЗ різного профілю
Authors: Бобро, Олена Валеріївна
Бондарчук, Світлана 
Бобро, Елена Валерьевна
Bobro, Olena Valeriivna
Keywords: анкетування
questionnaires
педагогічний експеримент
захворюваність
моніторинг здоров’я
здоров'язберігаючі технології
оцінка здоров’я
pedagogical experiment
morbidity
health monitoring
health-saving technologies
health assessment
Issue Date: 2018
Publisher: Cумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Citation: Порівняльна характеристика самооцінки здоров’я у студентів та курсантів ВНЗ різного профілю / О. Бобро, С. Бондарчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2018. - № 3. - С. 16-26.
Abstract: В результаті педагогічного експерименту проведеного за допомогою тестування студентів педагогічного ВНЗ та курсантів льотної академії було виявлено ставлення молоді до свого здоров'я, визначено наявність рівня культури здоров'я. У більшості студентів та курсантів що були анкетовані, відзначався високий та достатній рівень культури здоров'я. За допомогою тесту самооцінки здоров'я було виявлено, що в групі студентів більшість стверджувальних відповідей свідчила про наявність перебудови нервово-регуляторних механізмів що характеризувалось низкою скарг притаманних вегето-судинній дистонії. В групі курсантів більшість скарг припадало на стан опорно-рухового апарату. Використання у певній послідовності декількох видів анкетування та тестування у процесі навчання може виявити основні проблеми зі здоров’ям сучасної молоді.
URI: 378.172+371.212
dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1415
Appears in Collections:Кафедра біології та охорони здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бобро.pdf332.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.