Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13498
Title: Нове слово в методиці виготовлення і використання експресного діабетичного меду з оздоровчою метою
Other Titles: Advance in the method of manufacture and use of express diabetic honey for health improvement
Authors: Босенко, Анатолій Іванович
Босенко, Анатолий Иванович
Bosenko, Anatoliy Ivanovych
Плахтій, Петро
Топчий, Мария Сергеевна
Топчій, Марія Сергіївна
Topchii, Mariia Sergiivna
Козак, Євген
Босенко, Олена
Keywords: express diabetic honey
glucose
protein
diabetes
blood plasma
експрес діабетичний мед
цукровий діабет
білки
плазма крові
глюкоза
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Босенко А. Нове слово в методиці виготовлення і використання експресного діабетичного меду з оздоровчою метою / Анатолій Босенко, Петро Плахтій, Марія Топчій, Євген Козак, Олена Босенко // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2021. – № 4. – С. 30-36.
Abstract: The article is devoted to the problem of making express diabetic honey to prevent and improve health, as well as to treat diabetic individuals. The disease has become extremely widespread both globally and in individual countries. It was registered that over 425 million people have diabetes for the current year. According to this situation, the medical expenses reach up to 727 billion US dollars, which could be spent to the improvement of the quality of living standards. The number of cases of diabetes is about 1.3 million adults against the backdrop of difficult demographic situation in Ukraine. Unfortunately, there is a negative trend in our country towards the spread of the disease among young people and children, even preschoolers. In accordance with a prognostic point of view, the prospect of today's young genera tion seems highly undesirable – that is, to be among people with this pathology all their lives. Therefore, solving the problem through prevention and healthy lifestyle is important. Due to shortages of medicines and financial support for certain population category, the solution in this case is seen in the expansion of folk remedies for prevention and treat ment, the leading place among which are bee products. The aim of the study was to develop a method of making diabet ic express honey from blueberries (Vaccinium myrtillus L.), Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), common beans (Phaseolus vulgaris L.) and to study its effect on changes in glucose, total protein and plasma protein fractions (PPF) of diabetics. According to studies of two groups of males (control and experimental) aged 50-70 years with a total of 24 people, it was found that the use of developed by the author's methodology of express diabetic honey from blueberries, Jerusalem artichokes and common beans helps to stabilize blood glucose levels; it has a positive effect on protein metabolism and immunity of diabetics, as well as enhances the effect of oral antidiabetic drugs. Стаття присвячена проблемі виготовлення експресного діабетичного меду для профілактики, оздоровлення та лікування осіб, що страждають цукровим діабетом. Хвороба набрала надзвичайних масштабів розповсюдження як у світовому відношенні, так і в окремих державах. На сьогодні у світі зареєстровано понад 425 млн осіб, що хворіють на цукровий діабет. Відповідно за цих умов медичні витрати досягають понад 727 млрд. доларів США, які могли бути витраченими на підвищення якості життя населення. В Україні на тлі складної демографічної ситуації кількість захворювань на цукровий діабет становить близько 1,3 млн дорослого населення. На жаль у нашій державі відмічається негативна тенденція щодо розповсюдження хвороби серед молоді і дітей, навіть дошкільного віку. З прогностичної точки зору перспектива сьогоднішнього підростаючого покоління виглядає вкрай небажаною – все життя бути серед осіб з цією патологією. Отже, актуальним є вирішення проблеми через профілактику і здоровий спосіб життя. В умовах дефіциту лікувальних засобів та фінансового забезпечення окремих категорій населення вихід у цьому сенсі вбачається у розширенні народних засобів профілактики і лікування, провідне місце серед яких займають продукти бджільництва. За мету дослідження ставили розробити методику виготовлення діабетичного експресного меду з чорниці (Vaccinium myrtillus L.), топінамбура (Helianthus tuberosus L.), квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) та вивчити його вплив на зміну глюкози, загального білку і білкових фракцій в плазмі крові хворих цукровим діабетом. За результатами досліджень двох груп чоловіків (контрольна і експериментальна) віком 50–70 років загальною кількістю 24 особи, встановлено, що вживання розробленого за авторською методикою експресного діабетичного меду з чорниці, топінамбура і квасолі звичайної сприяє стабілізації рівня глюкози в крові, позитивно впливає на білковий метаболізм та імунітет хворих цукровим діабетом, підсилює дію пероральних протидіабетичних препаратів
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13498
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bosenko.pdf728.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.