Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13473
Назва: Вплив академічної доброчесності на soft skills майбутнього педагога під час виконання дослідницької роботи
Інші назви: The influence of academic integrity on future teachers’ soft skills during the research work
Автори: Візнюк, Валентина Василівна
Vizniuk, Valentyna Vasylivna
Визнюк, Валентина Васильевна
Ключові слова: academic integrity
communication skills
soft skills
profession-oriented training
digital skills
critical thinking
time management
discipline
академічна доброчесність
комунікаційні навички
критичне мислення
професійна підготовка
тайм-менеджмент
дисциплінованість
Дата публікації: 2021
Видавництво: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Бібліографічний опис: Візнюк В. В. Вплив академічної доброчесності на soft skills майбутнього педагога під час виконання дослідницької роботи / Валентина Василівна Візнюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського = Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky : наук. журнал. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2021. – № 4 (137). – С. 16-25.
Короткий огляд (реферат): The article considers the problem of students’ research work in compliance with academic integrity as well as its impact on the formation of future teachers’ soft skills. The purpose of the study is to identify and summarize the components of future teachers’ soft skills, acquired in the process of academic writing in compliance with the requirements of academic integrity. These research methods were used: theoretical analysis of scientific and reference sources on the implementation of academic integrity; generalization and systematization of the existing studies related to the acquisition of future specialists’ soft skills; interpretation of one's own views on the acquisition of soft skills by the future teachers during their research work observing academic integrity in the process of the profession-oriented training. The following components of the future teachers’ soft skills facilitating the performance of research work have been proposed: digital skills, critical thinking skills; time management skills; discipline, communication skills. Acquisition of digital skills during the research work requires that students should master the skills of using information and communication technologies which are necessary for the analysis of digital sources, work with a text editor and online communication with a supervisor. Critical thinking skills are important during the research work, i.e. adhering to academic integrity, a student acquires the ability to quote, paraphrase, summarize, specify and compare other authors’ opinions and draw their own conclusions. The components of future teachers’ soft skills include time management skills, which provide planning and organization of work, as well as contribute to timely and effective implementation of all stages of their study. The next component of future teachers’ soft skills is discipline. This is due to the fact that there are compulsory requirements to the research layout, since observance of these requirements is the condition for its acceptance. In addition, the components of soft skills include communication skills, which are acquired by the students during effective communication with their supervisors, agreement with the research base, interpersonal communication in an academic group, presentation of their own research. У статті розглянуто проблему виконання дослідницької роботи здобувачами вищої освіти з дотриманням академічної доброчесності та її вплив soft skills майбутнього педагога. Метою дослідження є виявлення й уточнення актуальних складників soft skills майбутнього педагога, що набуваються у процесі виконання письмової роботи з дотриманням вимог академічної доброчесності. Методами дослідження стали: теоретичний аналіз наукових і довідкових джерел із проблематики впровадження академічної доброчесності; узагальнення і систематизація наявних розвідок із набуття soft skills майбутнього фахівця; інтерпретація власних поглядів щодо набуття soft skills майбутнього педагога під час виконання дослідницької роботи з дотриманням академічної доброчесності у процесі фахової підготовки. Пропонується виокремити складники soft skills майбутнього педагога для виконання дослідницької роботи, а саме: digital skills (цифрові навички), навички критичного мислення; навички тайм-менеджменту; дисциплінованість, комунікаційні навички. Набуття digital skills під час виконання дослідницької роботи передбачає опановування студентом навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій, що необхідні для аналізу цифрових джерел, роботи з текстовим редактором та онлайн-комунікації з науковим керівником. Під час виконання дослідницької роботи важливими є навички критичного мислення, тобто, дотримуючись академічної доброчесності студент опановує вміння цитувати, перефразовувати, узагальнювати, конкретизувати і порівнювати думки інших авторів та доходити власних висновків. До складників soft skills майбутнього педагога відносяться навички тайм-менеджменту, які передбачають самостійне планування й організацію роботи, що сприяють вчасному і ефективному виконанню всіх етапів дослідження. Наступним складником soft skills майбутнього педагога є дисциплінованість, це пов’язано з тим, що є обов’язкові вимоги щодо оформлення дослідження та дотримання цих вимог як умови зарахування роботи. Крім того, до складників soft skills увійшли комунікативні навички, що набуваються студентом під час здійснення ефективної комунікації з науковим керівником, досягнення домовленостей з базою дослідження, міжособистісного спілкування в академічній групі, презентації власного наукового доробку.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13473
Розташовується у зібраннях:2021

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vizniuk.pdf317.87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.