Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1340
Title: К вопросу совершенствования методологии обучения плаванию студентов с боязнью воды
Other Titles: До питання вдосконалення методології навчання плавання студентів, які бояться води
Improving the methodology of teaching swimming to students with hydrophobia
Authors: Баламутова, Н. М.
Ширяева, С. В.
Баламутова, Н. М.
Ширяева, С. В.
Шейко, Лилия Викторовна
Balamutova, N.
Shyriaieva, S.
Шейко, Лилия Викторовна
Шейко, Лілія Вікторівна
Sheyko, Lillya Victorivna
Keywords: обучение
плавание
студент
страх
вода
навчання
плавання
студент
страх
вода
education
swimming
student
fear
water
hydrophobia
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Баламутова, Н. М. К вопросу совершенствования методологии обучения плаванию студентов с боязнью воды / Н. М. Баламутова, С. В. Ширяева, Л. В. Шейко // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 4. – С. 96-100.
Abstract: Статья посвящена изучению особенностей методики обучения плаванию студентов испытывающих страх пред водой. В исследовании приняли участие студенты юридического и политехнического университетов. Предложенный алгоритм методологии обучения плаванию учащихся с водобоязнью обеспечивает индивидуальный подбор средств и сокращает время обучения. Плавання є життєво необхідною навичкою і одним із доступних і корисних видів спорту. За багаторічними спостереженнями на початку кожного навчального року ми зустрічаємо велику кількість студентів, які погано плавають або зовсім не вміють плавати. Ці студенти вимагають до себе уваги і особливої методики навчання. Методологія навчання плавання є одним з найбільш розроблених розділів теорії плавання. Однак, практично відсутні дані про методику навчання плавання студентів із водобоязню. Успішність навчання плаванню таких людей залежить від усвідомлення ними причини своєї боязні води, внаслідок того, що з ними стався нещасний випадок на воді. Практично всі ці люди доходять висновку, що нещасний випадок на воді з ними стався через паніку і страх. Метою статті є виокремлення особливостей методики навчання плавання студентів, які відчувають страх перед водою. При цьому вирішувалися такі завдання: вивчити досвід роботи з навчання студентів плавання, виявити особливості навчання плавання студентів, які відчувають страх перед водою, і розробити методику навчання плавання студентів із водобоязню. Протягом 2014-2015 навчального року було проведено експеримент, у якому взяло участь 14 студентів, які не вміють плавати та бояться води. У статті представлено логічний алгоритм методології навчання плавання студентів, які відчувають страх перед водою, що традиційно включає імітацію технічних елементів на суші; методику адаптації до водного середовища з на- вчанням особливостей дихання у воді (видиху в воду); засвоєння навичок лежання і ковзання на воді; навчання техніці гребкових рухів окремо і в повній координації; навчання елементів стартів і поворотів. Запропонований алгоритм сприяє систематизації, уточненню та використанню раніше розроблених методик і компонентів технології навчання плавання. Осмислений індивідуальний підбір засобів забезпечує цілеспрямованість процесу і скорочує час навчання студентів, які бояться води. Використання розробленої методики навчання плавання студентів, які відчувають страх перед водним середовищем, дозволило значно прискорити процес навчання і підвищити його ефективність. За навчальний рік всі студенти, які відчували страх перед водою, навчилися плавати. Причому всі студенти освоїли техніку декількох способів плавання і змогли пропливати від 50 і більше метрів.Swimming is an essential life skill and one of the available and useful kinds of sports. According to the long-term observations, at the beginning of every academic year there are many students who are unskilled swimmers or who cannot swim at all. Such students need special training methods. The methodology of teaching swimming is one of the most developed sections of the swimming theory. However, the issue of the methods of teaching swimming to students with hydrophobia still remains understudied. The success of teaching swimming to these people depends on their awareness of the reasons of their hydrophobia. Almost everybody comes to the conclusion that the hydrophobia is caused by the accidents in the water because of panic and fear. The article is aimed at examining the features of the methods of teaching swimming to students with hydrophobia, namely at studying the experience of teaching swimming to students with hydrophobia and developing methods of teaching swimming to these students. During the 2014-2015 academic year the experiment involving 14 students with hydrophobia has been conducted. The algorithm of the methodology for teaching swimming to students with hydrophobia has been presented in the article. It involves the imitation of technical elements on land; methods of adaptation to water with teaching breathing in the water (breathing-out); mastering of skills of lying and sliding on the water; teaching rowing movements; as well as teaching elements of starts and turns. The suggested algorithm contributes to the systematization, specification and application of early developed methods and components of technology for teaching swimming to students with hydrophobia. Conscious individual selection of the techniques ensures the purposefulness of the teaching process and reduces the time of training of students with hydrophobia. According to the results of the experiment, the students with hydrophobia have learnt to swim in a short period of time. The most important thing is that they have mastered some different kind of swimming techniques and are able to swim for 50 and more meters.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1340
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Баламутова Н. М., Ширяева С. В..pdf235.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.