Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13107
Title: Національно-мовна особистість як мета полікультурної освіти в Україні
Other Titles: National-language personality as a goal of multicultural education in Ukraine
Authors: Котик, Тетяна Миколаївна
Котик, Татьяна Николаевна
Kotyk, Tetyana Mykolayivna
Павлюк, Аліса
Височан, Леся Михайлівна
Vysochan, Lesia
Keywords: мовна особистість
національно-мовна особистість
linguistic personality
national-linguistic personality
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Котик Т. М. Національно-мовна особистість як мета полікультурної освіти в Україні / Т. М. Котик, А. Павлюк, Л. М. Височан // Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення: збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції, 23-24 вересня 2021 р. /відп. ред. Ж. Д. Горіна. – Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. – С. 95-99.
Abstract: У статті визначено нормативні та функційні складові феномена «мовна особистість», такі як стан розвитку мови (структурно-мовна складність тексту), інтелекту (глибина та точність відображення дійсності), ставлення до дійсності (адекватна цільова спрямованість). точність відображення дійсності), ставлення до дійсності (адекватна цільова спрямованість).
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13107
Appears in Collections:Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotyk, Tetyana Mykolayivnа 2021.pdf3.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.