Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13057
Title: Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія і методика спортивних ігор (баскетбол)»
Authors: Бобошко, Володимир Васильович
Boboshko, Volodymyr Vasyl'ovych
Тітова, Ганна Віталіївна
Titova, Hanna Vitaliivna
Бандура, Валерій Анатолійович
Bandura, Valery
Keywords: методичні рекомендації
практичне заняття
індивідуальна робота
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія і методика спортивних ігор (баскетбол)»: метод. реком. Одеса: Університет Ушинського, 2021. 28 с.
Abstract: Структура методичних рекомендацій відповідає плану та програмі навчальної дисципліни «Теорія і методика спортивних ігор (баскетбол)» для закладів вищої освіти педагогічного профілю. У методичних рекомендаціях відображено подано плани практичних занять з курсу, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, критерії оцінювання виконаних завдань. Методичні рекомендації можуть стати в нагоді для здобувачів вищої освіти першого рівня спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), викладачам закладів вищої освіти.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13057
Appears in Collections:Кафедра спортивних ігор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичні рекмендації.pdf806.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.