Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13049
Title: Методичні рекомендації «Історія української музики» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальності: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво
Other Titles: Methodical recommendations "History of Ukrainian music" for independent work of higher education seekers, the first (bachelor's) level of higher education, specialties: 014 Secondary education (Musical art), 025 Musical art
Authors: Вороновська, Ольга Володимирівна
Voronovskaya, Olga Volodymyrivna
Keywords: історія української музики
музичне мистецтво України
методичні рекомендації з історії музики
національна ментальність
history of Ukrainian music
methodical recommendations on the history of music
musical art of Ukraine
national mentality
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Вороновська О. В. Методичні рекомендації «Історія української музики» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальності: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво / О. В. Вороновська. - Одеса: Ун-т Ушинського, 2021. – 45 с.
Abstract: Курс «Історія української музики» знайомить студентів з основними етапами розвитку українського музичного мистецтва на території України та за її межами протягом багатьох століть – від її витоків і до сьогодення. Основна увага приділяється проблемам національної специфіки українського музичного мистецтва на різних етапах історичного розвитку. Розвиток музичної культури та мистецтва розглядається у тісному зв’язку з культурно-історичним контекстом.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13049
Appears in Collections:Кафедра музичного мистецтва і хореографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voronovskaya Olga Volodymyrivna 2021.pdf723 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.