Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12889
Title: Бізнес-культура менеджменту соціокультурної діяльності
Other Titles: Business culture of socio-cultural management activities
Authors: Врайт, Галина Яківна
Vrait, Halyna Yakivna
Пазюк, Р. Ю.
Keywords: бізнес-середовище
бізнес-культура
менеджмент соціокультурної діяльності
соціокультурна діяльність
управління та маркетинг
business environment
business culture
management of socio-cultural activities
socio-cultural activities
management and marketing
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Citation: Врайт Г. Я. Бізнес-культура менеджменту соціокультурної діяльності / Г. Я. Врайт, Р. Ю. Пазюк // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали ІV Міжнародної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Одеса, 21-22 травня 2021 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності; [О. М. Єременко, М. І. Романенко (рец.)]. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2021. – С. 61-62.
Abstract: Культура дуже впливає на ведення бізнесу. Існує багато аспектів бізнесу на які культура впливає найбільше. Фахівці помиляються, думаючи, що культурні особливості не є змістовними. Найбільшою помилкою є домисел, що люди міркують однаково лише тоді, коли однаково одягаються, мають однакові манери поведінки, у виборі слів бізнес-середовища. Culture greatly influences doing business. There are many aspects of business that are most influenced by culture. Experts are mistaken in thinking that cultural features are not meaningful. The biggest mistake is the conjecture that people think the same only when they dress the same, have the same manners, in choosing the words of the business environment.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12889
Appears in Collections:Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrait Halyna Yakivna 2021.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.